List name Post address Description
Studentforeningar studentforeningar@lists.lysator.liu.se Studentföreningar vid Linköpings universitet
Styrelse styrelse@lists.lysator.liu.se
Tddd77-group5 tddd77-group5@lists.lysator.liu.se Tddd77-group5-vt2014
Teae01-2011-c02 teae01-2011-c02@lists.lysator.liu.se TEAE01 projektarbete grupp C02
Testlista testlista@lists.lysator.liu.se test av lista
Tilde-lib tilde-lib@lists.lysator.liu.se ~/Lib diskutioner rörande böcker och bokinköp, även hit bokförslag ska sickas
UF uf@lists.lysator.liu.se Utrikespolitiska studentföreningens nyhetsbrev
Upplysning-info upplysning-info@lists.lysator.liu.se Utskick om UppLYSning
Usbat2 usbat2@lists.lysator.liu.se Development of Linux driver for USBAT2 CompactFlash reader for Kodak DC3800.
Utomhuset utomhuset@lists.lysator.liu.se En lista för några som någon gång ibland ses i det där utomhuset.
Results per page: