List name Post address Description
sercd sercd@lists.lysator.liu.se Serial Communications Daemon
Sidhikurs0203 sidhikurs0203@lists.lysator.liu.se Sidhikursen hösten 2002
Spex-exil-stockholm spex-exil-stockholm@lists.lysator.liu.se En lista för LISSare i Stockholm
Spex-info spex-info@lists.lysator.liu.se Info-lista för spexet
Spex02-ledning spex02-ledning@lists.lysator.liu.se Ledningen för Spex02
Spex06-det spex06-det@lists.lysator.liu.se Lista för dekor -06
Spex09-pr spex09-pr@lists.lysator.liu.se Intern lista fr Spex-09, PR-gruppen
Spexdatabas_reloaded spexdatabas_reloaded@lists.lysator.liu.se Visst behöver spexet en ny databas?
Spexet spexet@lists.lysator.liu.se En lista fö;r ansvarigare folk inom föreningen LiSS
Startuplkpg startuplkpg@lists.lysator.liu.se Snack om (internet/webb)startups
Results per page: