List name Post address Description
Radioter radioter@lists.lysator.liu.se Sluten lista för fd medarbetare på Radio Ryd / Studentradion.
RAG rag@lists.lysator.liu.se Röda Arméns Gosskör
Rag1t rag1t@lists.lysator.liu.se Röda Arméns Gosskör, 1 tenor
Rag2b rag2b@lists.lysator.liu.se Röda Arméns Gosskör, 2 bas
Rag2t rag2t@lists.lysator.liu.se Röda Arméns Gosskör, 2 tenor
Randori randori@lists.lysator.liu.se LBK, randori-gruppen
Risk risk@lists.lysator.liu.se tddc76 risk
roverscouting roverscouting@lists.lysator.liu.se Roverscouting i Linköping
Rullediskussion rullediskussion@lists.lysator.liu.se Intern diskussionslista för Kårrullens styrelse
Rullemedlemmar rullemedlemmar@lists.lysator.liu.se E-postlista för alla Kårrullens medlemmar.
Results per page: