Summary


Diskussion om datanätet på rv2-90

På denna lista kan man diskutera vad man vill ha ut av vårt datanät i Ryd, den ska fungera som en gemensam platform för att kunna komma med gemensamma krav gentemot leverantörer på detta nät.

Faq: -Kommer man att kunna

To contact the list owners, use the following email address: rv2-90-owner@lists.lysator.liu.se


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.