Summary


Diskussion om skapande av förening för digitala fri- och rättigheter

Denna lista är till för diskussion kring skapandet av en studenförening som vill värna om våra digitala fri- och rättigheter i en alltmer datoriserad värld.

To contact the list owners, use the following email address: digital_student-owner@lists.lysator.liu.se

Archives

Archives


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.