Hej.

Vi söker folk till en position av textredaktör för ett välkänd bolag.

Uppgifter:
Under 24 timmar skickar vi till dig meil med texter.
Några korta texter för stavning, grammatik och felkorrigering.
Detta kan vara ett bevis på att du kan engelska.

För detta arbete får du betalt.
Standart arvode för redaktörs tjänst är 5 euro för 1 kb.
Efter prövningen av dina kunskap och förstås beroende på arbetsvolum kan ditt lön vara cirka 3000-3500 euro per månad.

För arbetet behövs:
mobiltelefon, internet, e-post, bankkonto ( för arvodeutbetallning) och förstås dina kunskap och arbetsförmåga.

Arbetsvillkor:
- Halvtids arbete
- Arbetstid du planerar själv
- En hygglig lön. Betalas varje 2 veckor till ditt bankkonto
- Karriärmöjligheter

För att få mer detaljerad information om bolaget och detta tjänst fyll i följande registreringsformulär:
1. Efternamn och namn
2. Ditt ålder
3. Land
4. Kontakttelefon
5. E-post
6. Bilaga CV till detta brev

Skicka den till vår e-postadressen: Teddy@jobstockholm.com,Efter mottagning av din registreringsform ulär tar vi kontakt med dig och skickar ytterligare information.
Lycka till!