If you have trouble viewing or submitting this form, you can fill it out online:
https://docs.google.com/forms/d/1GbEk6asQ8MdmhmDetcjc32PDi3Ic2wtPkgQhBv0epT8/viewform

Re

Komplimanger och bra dag för dig och din familj.

Jag skriver du detta mail som en påminnelse gång med väntade tålmodigt för ditt svar på min första kontakt med dig via snigelpost.

Men eftersom jag antar att du inte får det jag vill använda detta medium även om det inte kanske är den bästa formen av kommunikation i frågor som denna på grund av de ständigt växande misstro och olaglig bedrägerier och bedrägerier som associeras med det, jag verkar ha något annat val än att använda det, tillsammans med faktumet att det kan vara perfekt förmåga att lösa in tid.

Utan att förlora mycket av din tid som jag är fru Ala Melkumyan, från Tai Yau Bank Hong Kong jag vill ge dig in i en affär som jag tror bör vara av intresse och oro till dig, eftersom det har att göra med en upplevd sen familjemedlem till er, detta är eftersom det finns en betydande mängd medel som jag misstänker är knuten till en avlägsen familjemedlem i din.

Emellertid måste jag vara säker på att du måste ha fått detta meddelande så jag inte ut mycket information om det tills jag får ett svar från dig.
Vänligen svara tillbaka till mig. på min privata email: alamelkuumyan331@yahoo.com.hk

Vänliga hälsningar
Fru Ala Melkumyan


ENGLISH


Compliments and good day to you and your family.

I write you this mail as a reminder once more having waited patiently for your response to my initial contact with you through snail mail.

However since I assume you did not get it I want to use this medium even though it might not be the best form of communication in matters like this due to the ever growing disbelief and illicit scams and fraud associated with it, I seem to have no choice than to make use of it, coupled with the fact that it might be just perfect due to the ability to redeem time.

Without wasting much of your time I am Mrs Ala Melkumyan, from Tai Yau Bank Hong Kong I want to bring you into a business venture which I think should be of interest and concern to you, since it has to do with a perceived late family member of yours, this is because there is a substantial amount of funds which I suspect is tied to a distant family member of yours.

However I need to be sure that you must have received this communication so I will not divulge much information about it until i get a response from you.
Kindly respond back to me. on my private email: alamelkuumyan331@yahoo.com.hk

Best Regards,
Mrs Ala Melkumyan