lists.lysator.liu.se mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on lists.lysator.liu.se. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@lists.lysator.liu.se.)

   
List Description
Aibots Common mailing lists for all the bots of Lysator AI interest group
Astronomic Lista flr AstroNomic (Vi som dyrkar Gröbeck)
avalyn Discussions about Slowdive, Mojave 3 and related music.
Avbytare_slaka_djurhem FŲr oss som hjšlper djuren i Slaka
Betong En lista för en hög roliga människor som fordom bodde i Eskilstuna
Bg2 IT 2 - Basgrupp 2
Bk3 En email-lista för Björnkärrsgatan 3 i Ryd.
Blakes7 About the old british Science Fiction TV-series.
blasare LiTHe Blas diskussion
blasare-info LiTHe Blas info
Bokbinderi Diskussioner och tips om bokbinderi.
Bujinkan Bujinkan Budo Taijutsu i Linköping
confuse List for people working with or interested in ConFuse (sf-con)
Digifri Studentföreningen för digitala fri- och rättigheter.
digital_student Diskussion om skapande av förening för digitala fri- och rättigheter
Doris_disciplar Lista för N1F - N3F på S:t Lars Skola 1991-1994
Ecai2012 [no description available]
ecsel-tcpip Mailing list for course participants
Ekenstam Lista fvr deltagare i sldkten Ekenstam (delmdngd skogshuggare) infvr lajvet Kastaria 2004
EnarAkered Rebusrallylaget Enar Akered
Enos Rebusrallylaggarlaget Enos
Eriktest Erik testar....
Fairtrade-linkoping En lista for alla som ar intresserade av Linkopings utveckling inom rattvis handel.
Fairtrade-styrgrupp En mailinglista for den preliminara styrgruppen.
Fanac Diskussioner om sf och fandom
ForTek Förenade Teknikföreningar
fsh-announce Announcements about fsh.
fsh-bugs Bug reports for fsh.
fsh-info Discussions about fsh.
Ftf lorem ipsum dolor sit amet
Grupp3 Sluten lista för grupp 3, Pedagogik 1
gtp Discussion about the computer-go protocol GTP.
Hakarp Intern lista för Hakarps scoutkår, Huskvarna
highrollers Först bland de många
Hiveconf Hiveconf configuration framework
HPVS Liggcyklar och andra fordon på ren muskelkraft
Hybris-Paris Nya och gamla Ii-are i Paris med omnejd
Impa IDA-Mästerskap i Programmering och Algoritmer
Impa-info [no description available]
Inhysningar List for inhysningar @ lysator
Intressenter.foreningsaktivas Samtliga fŲreningar som uttryckt interesse fŲr fŲreningsaktivas
IT-ceum-samarbete Samarbete mellan datorföreningarna och IT-ceum
It2001 Lista för administratörer av it2001:s portal
Karrullen-info Informationslista för Kårrullen-besökare
Korkek Diskussioner om att skriva fantastik
Lao-jubileum E-postlista för dem som deltar i firandet av Linköpings akademiska orkesters 15-årsjubileum.
Lf-computer-education-list List about computer education as we talked about Linuxcon and Open Source Summits - Linux Foundation
LinCon08 LinCon 2009
LinConGeneraler08 LinCon Generaler 2008
Linkopingrenju Diskussionslista för Linköpings renju- och luffarschackförening
lithe.blas LiTHe Blas's styrelse
lokalgruppen Lysators lokalgrupp
lsff Linkopings Science Fiction-Forening
Lsff-book LSFF bobokmoteslista
Lsff-mb Månbladsarbetare i LSFF
lsh-bugs Discussions about lsh
LUPA Linköping Usability Professional Assoc.
lyskomd-qa Bugzilla messages about lyskomd.
Lystrac Lystrac
Lystring Utskickslista för Lystring, Lysators elektroniska nyhetsbrev
Maffia En lista för folk som spelar Maffia
Mailman [no description available]
mailman-discard-qa Bugzilla messages about mailman-discard.
Mattricks Mattricks Users
mta-hashcash Project list for mta-hashcash
N-list Lista för N1-N3 på Birger Sjöberggymnasiet 1988-1990
nettle-bugs Discussion about the Nettle crypto library
nordictapers Discussions related to recording live-concerts on a non-commercial basis.
NuclearNation Linköpings synthförening
Onamnbara Rebusrallylaget De Onämnbara
P-rullar Kårrullens postrulle lista
pcl-expect-qa Bugzilla messages about pcl-expect.
Ped1 E-postlista för de som läst pedagogik 1 höstterminen 2003
Ped1_1 Pedagogik1, grupp1 2004
Pike-automation Mails generated from from Pike's automated development and testing systems
Pike-devel LysKOM pike-devel import/export
Poj-test [no description available]
ProgP Programmering och Problemlösning vid IDA
projektgrupp.foreningsaktivas Projektgruppen fÔŅĹreningsaktivas
Ps Piratpartistiska studentföreningen
Pynfs Python NFSv4 tools discussions
Radioter Sluten lista för fd medarbetare på Radio Ryd / Studentradion.
RAG Röda Arméns Gosskör
Rag1t Röda Arméns Gosskör, 1 tenor
Rag2b Röda Arméns Gosskör, 2 bas
Rag2t Röda Arméns Gosskör, 2 tenor
Randori LBK, randori-gruppen
Risk tddc76 risk
roverscouting Roverscouting i Linköping
Rullediskussion Intern diskussionslista för Kårrullens styrelse
Rullemedlemmar E-postlista för alla Kårrullens medlemmar.
Rullesnack Allmänt snack bland Kårrullen-aktiva och andra
Rullestyret E-postlista för Kårrullens styrelse
Runeberg Projekt Runeberg
Rv2-90 Diskussion om datanätet på rv2-90
sais-aitools Emaillist about AI tools for SAIS (Swedish AI Society)
sais-members Mailing list to all members of SAIS (Swedish AI Society)
scan-indie Discussions about Independent music from Scandinavia and the Baltic countries.
Scheme-sv Scheme i Sverige
sercd Serial Communications Daemon
Sidhikurs0203 Sidhikursen hösten 2002
Spex-exil-stockholm En lista för LISSare i Stockholm
Spex-info Info-lista för spexet
Spex02-ledning Ledningen för Spex02
Spex06-det Lista för dekor -06
Spex09-pr Intern lista fŲr Spex-09, PR-gruppen
Spexdatabas_reloaded Visst behöver spexet en ny databas?
Spexet En lista fö;r ansvarigare folk inom föreningen LiSS
Startuplkpg Snack om (internet/webb)startups
Studentforeningar Studentföreningar vid Linköpings universitet
Styrelse [no description available]
Tddd77-group5 Tddd77-group5-vt2014
Teae01-2011-c02 TEAE01 projektarbete grupp C02
Testlista test av lista
Tilde-lib ~/Lib diskutioner rörande böcker och bokinköp, även hit bokförslag ska sickas
UF Utrikespolitiska studentföreningens nyhetsbrev
Upplysning-info Utskick om UppLYSning
Usbat2 Development of Linux driver for USBAT2 CompactFlash reader for Kodak DC3800.
Utomhuset En lista för några som någon gång ibland ses i det där utomhuset.
Whitemetal Diskussion om kristen hårdrock/metal
Wotsap-announce Announcements of new version of Wotsap, and similar events.
Wotsap-dev Everything development-related.
Wotsap-updates Discussion about the daily updates of Wotsap .wot files
Wotsap-users General discussions about Wotsap from a user's point of view.
X-group Informationsmedium för X-klaegg i förskingringen
xcc Lista med info till gamla C-festerister
Yag Yet Another Game coordination list
Yh11-orebro Lista för YH11 i Örebro

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered