UppLYSning 4/4: ZFS - ett nytt filsystem för Solaris

Kent Engström kent at lysator.liu.se
Mon Apr 3 17:10:56 CEST 2006


Se längst ner för andra aktiviter denna vecka!

Morgondagens UppLYSning är:

 4/4: ZFS - ett nytt filsystem för Solaris
 Med Kjell Högström, Sun Microsystems AB

 Sun öppnade i juni 2005 en stor del av källkoden till Solaris och
 startade OpenSolaris-projektet. Förutom Suns Solaris finns idag tre
 distributioner som använder OpenSolaris-koden: Belenix, Nexenta och
 Schilix. I början var de aktiva projekten mestadels tidigare interna
 på Sun-projekt som kom ut när de var ganska klara. Ett sådant projekt
 var Solaris ZFS vars källkod kom ut i november 2005 samtidigt som
 projektet var klart för att integreras i nästa Solaris-version. Under
 tiden som OpenSolaris-projekt har ett antal förbättringar och bufixar
 gjorts.
 
 Nu startar flera projekt direkt i OpenSolaris med
 designdiskussioner. Några projekt har också kommit till via
 community-medlemmar. Bland annat pågår arbete med en komprimerad
 lofi-driver som har sitt ursprung från Belenix. OpenSolaris har idag
 12300 medlemmar och 25 användargrupper.
 
 Solaris ZFS är ett helt nyutvecklat filsystem. Designen har utgått
 ifrån de förutsättningar som modern hårdvara ger och har haft
 dataintegritet, användbarhet och prestanda som viktiga mål.
 
 ZFS använder checksummor för att säkerställa att data inte förvanskats
 i filsystemet. För att kunna upptäcka fler typer av fel än den vanliga
 metoden med checksumma i blocket har ZFS checksumman lagrat i ett
 annat block på disken. ZFS tack vare detta upptäcka block som skrivits
 till fel position på disken. Alla skrivningar görs genom
 copy-on-write, dvs inget levande data skrivs över och alla
 uppdateringar av data och metadata uppdateras i transaktioner. ZFS har
 därför alltid en konsistent format på disk och ingen fsck behövs vid
 boot efter en crash.
 
 Administrationen förenklas med poolat lagringsutrymme som delas av
 flera filsystem. Filsystemen innehåller endast använda diskblock,
 lediga block finns i poolen tillgängliga för alla filsystem. Därmed
 blir förändringar av storleken hos filsystem en del av vardagen och
 hantering av fritt utrymme görs i poolen för fleramånga filsystem
 samtidigt. Vid normal användning av ZFS används inte vfstab eller
 dfstab utan detta hanteras med properties lagrade i respektive
 pool. Monteringspunkter och exporteringar följer därmed med poolen vid
 flytt till en annan dator.
 
 Planerna är att ZFS ska komma i en uppdatering av Solaris 10 i början
 av sommaren.
 
 Kjell har jobbat på Sun i 8 år och är en så kallad Operating System
 Ambassador (OS Amb) inom Sun. OS Amb-gruppen består av ca 60 st av
 Suns Solarisexperter på fältet och har nära kontakt med
 utvecklingsavdelning och marknadsavdelning.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i
Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls
föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i Visionen, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du
också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för
datavetenskap, Institutionen för systemteknik och UNIT.


Kommande UppLYSningar:

 2/5: Hot på nätet (preliminär titel)
   Per Hellqvist, Symantec
  
   Mer information kommer.

 9/5: Django
   Fredik Lundh, Pythonware
    
   Mer information kommer.

16/5: Vadå 3G?!?
   Mats Carlberg, Simulation Products and Solutions, Ericsson AB

   Vi har alla hört och läst om 3G, och på senare tid,
   super-3G. Medierna brukar tyvärr vara rätt så fattiga på
   detaljer om vad det egentligen är och hur det hänger ihop. Den
   här upplysningen kommer att svara på de frågorna och en hel del
   annat, till exempel de konceptuella och strukturella
   skillnaderna mellan 3G och GSM.


Dessutom passar vi på att tipsa om följande aktiviteter hos våra vänner:

IT-ceum:

 5/4: KRAFTEN I SAMARBETET med Lars Aronsson
   Se http://www.itceum.se/seminarie.php

Open Source-nätverket hos DF Östra Kretsen:

 6/4: Virtualisering - Hur fungerar det? med Jan Hedström, Red Hat
   Se http://www.dfs.se/kretsar/ostra/pagang/details.asp?pid=2113

mvh / KentMore information about the Upplysning-info mailing list