[Mattricks] Bitcoin överföring redo för betalning

BTC Konto info at news.best-deals-direct.com
Mon Aug 21 11:47:41 CEST 2017


16. August 2017

Överföring redo för betalning

Detta är ett automatiserat meddelande angående återstående bitcoins på ditt konto.
Vänligen bekräfta din e-postadress här. Eller skapa ett nytt konto här.

Tack för ditt deltagande i våra bitcoin-program.
Vi är glada att berätta att din bonus i bitcoins, är redo att hämtas

Bekräfta din email eller upprätta ett nytt konto här.(http://news.better-deals-online.com/6212/eyJpZENsaSI6IjI1NzMiLCJpZENhbXAiOjI2NjIwMjUsImNvZCI6MTQ4NDY5NDI2LCJjYXQiOiIiLCJjbnQiOiJTV0UiLCJsaXN0IjoibGlzdF9TRTFfQmF0Y2hfTWF5MTciLCJlbWFpbCI6Im1hdHRyaWNrc0BsaXN0cy5seXNhdG9yLmxpdS5zZSJ9)

Konto: mattricks at lists.lysator.liu.se
Land: Sverige
Kontobelopp i bitcoins: 5 421,15 SEK
Konto utgår: 27.08.2017

Bekräfta här(http://news.better-deals-online.com/8162/eyJpZENsaSI6IjI1NzMiLCJpZENhbXAiOjI2NjIwMjUsImNvZCI6MTQ4NDY5NDI3LCJjYXQiOiIiLCJjbnQiOiJTV0UiLCJsaXN0IjoibGlzdF9TRTFfQmF0Y2hfTWF5MTciLCJlbWFpbCI6Im1hdHRyaWNrc0BsaXN0cy5seXNhdG9yLmxpdS5zZSJ9) Detta e-post skickades som en del av vårt nyhetsbrev, som du har fått genom att du har a) besökt vår nätsida, eller b) deltagit i en tävling som vi sponsorerat. Om du inte längre vill ha e-post från detta nyhetsbrev i framtiden.  Klicka här: http://news.better-deals-online.com/8434/2573/2662025/mattricks@lists.lysator.liu.se/eqysi23knzzwizrzhaseus3fny2e452ho54ek5sqjfcwkt2ofz3ximi=/0/1
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20170821/b2740fd7/attachment-0001.html>


More information about the Mattricks mailing list