[Mattricks] Din Kontot: (AA-LL-ML-04L2)

bank sales at hostnet.nl
Mon Mar 28 16:26:42 CEST 2016


B��ste kund,





Vi m��rkte ogiltiga inloggningsf��rs��k till ditt konto online 
fr��n

en ok��nd IP-adress.

P�� grund av detta har vi tillf��lligt ditt konto.

Vi beh��ver dig att uppdatera din kontoinformation f��r din din

Internetbank ska ��teraktiveras v��nligen uppdatera dina fakturerin
gsuppgifter idag genom



Att samr��da H��rmed bifogad fil i PDF.









kundservice

www.Swedbank.se
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Swedbank.pdf
Type: application/octet-stream
Size: 64644 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20160328/aa014018/attachment-0001.obj>


More information about the Mattricks mailing list