[Mattricks] e-Faktura

Telia ciemmeserramenti at alice.it
Mon Jun 27 18:41:41 CEST 2016


E-FAKTURA   

Faktura - Mobilt bredband

OCR-nr:  0581-180527 

Datum:  2016-06-22 

Belopp:  473 kronor 

Förfallodag:  29 juni 2016 

Visa E-Faktura    Betala E-Faktura 

Din integriteit hos Telia 

Personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress (den identitet som din utrustning får när du kopplar upp dig mot telenätet) samt vilka tjänster du har. Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig om du har frågor.
Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan oss upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).
Uppgifterna sparas mellan sex månader och två år. Alla uppgifter som vi sparar om våra kunder, hanteras strikt enligt de lagar och bestämmelser som gäller.
Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. Alla uppgifter som vi sparar om våra kunder, hanteras enligt strikta lagar och bestämmelser. Om vi lämnar ut kunduppgifter vill vi vara helt säkra på att de hanteras på ett rättsäkert sätt.

© Telia 556430-0142 Box 50077, 973 22 Luleå Säte: Stockholm 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20160627/15e7a089/attachment.html>


More information about the Mattricks mailing list