[Mattricks] Hướng dẫn mới về Tiền lương 2015

Thu vien phap luat dvkh at thuvienphapluat.vn
Sat Jul 11 04:51:42 CEST 2015


[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=128&re=09hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiZzYU]THƯ
VIỆN PHÁP LUẬT

17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
 Điện thoại: (08) 3930 3279

 Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vừa ban
hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=128&re=0=hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMHhoYnkxa2IyNW5MVlJwWlc0dGJIVnZibWN2VkdodmJtY3RkSFV0TWpNdE1qQXhOUzFVVkMxQ1RFUlVRbGhJTFdoMWIyNW5MV1JoYmkxdGIzUXRjMjh0WkdsbGRTMTJaUzEwYVdWdUxXeDFiMjVuTFhSb1pXOHRUbWRvYVMxa2FXNW9MVEExTFRJd01UVXRUa1F0UTFBdE1qZ3dPRFEwTG1GemNIZzYU]
hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương làm
thêm giờ, tiền lương làm vào ban đêm,
tiền lương làm thêm vào ban đêm (Xem
thêm tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=128&re=UxhSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmFTMXpkUzF3YUdGd0xXeDFZWFF2WTJocGJtZ3RjMkZqYUMxdGIya3ZNVEE0TWpZdmRHaHZibWN0ZEhVdE1qTXRNakF4TlMxMGRDMWliR1IwWW5ob0xXaDFiMjVuTFdSaGJpMXRiMmt0ZG1VdGRHbGxiaTFzZFc5dVp5MHlNREYU]).Theo đó, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực
kể từ ngày 08/8/2015 và các chế độ tại
Thông tư này được thực hiện kể từ ngày
01/3/2015.Để giúp mọi người biết và bảo vệ tốt nhất
quyền lợi chính đáng của mình về Tiền
Lương THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  xin giới thiệu chuyên
đề “Giải đáp vướng mắc về Tiền lương 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=128&re===hSMGNEb3ZMMlJoYm14MVlYUXVkR2gxZG1sbGJuQm9ZWEJzZFdGMExuWnVMMmRwWVdrdFpHRndMWFoxYjI1bkxXMWhZeTEyWlMxMGFXVnVMV3gxYjI1bkxUSXdNVFV0TVRNME16RTRMbUZ6Y0hnPQYU]”.Đăng ký thành viên TẠI ĐÂY
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=128&re=ZshSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTl3WVdkbEwyUmhibWRyZVM1aGMzQjRQM04wWlhBOU1pWmhiWEE3ZEhsd1pUMW1jbVYU]
để nhận được những thông tin pháp luật mới
một cách nhanh chóng và tra cứu văn bản
pháp luật hoàn toàn miễn phí. Giấy chứng nhận bản quyền số : 1802/2006/QTG, thuộc THƯ
VIỆN PHÁP LUẬT
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20150710/392f33f1/attachment.html>


More information about the Mattricks mailing list