[Mattricks] Miễn Phí tên miền

escvn.net nguyensen at escvn.net
Mon Mar 17 07:11:49 CET 2014


Hãy đăng ký ngay tên miền .name.vn để bảo vệ thương hiệu cá nhân

Chúng tôi sẽ giúp bạn

Tên miền .name.vn nhằm mục đích thu hút và hỗ trợ cá nhân, đặc biệt là tầng lớp học sinh trung học phổ thông và sinh viên tham gia hoạt động Internet. 

Theo quy định tại điểm 1.2,1) khoản 1, mục II Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tên miền cấp 2 dùng chung dưới dạng .name.vn : "Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet." 

Đăng nhập vàohttp://enom.vn <http://enom.vn/>  và đăng ký tên miền .name.vn, toàn toàn miền phí.

 <http://enom.vn/client/banggiatenmien.php> http://enom.vn/client/banggiatenmien.php

 <http://enom.vn/client/banggiahosting.php> http://enom.vn/client/banggiahosting.php

[IMG]

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

ENOM:  <http://enom.vn/> http://enom.vn

Số điện thoại: (84-4) 666 222 40

Mail:  <mailto:tenmien at enom.vn> tenmien at enom.vn

 <mailto:domain at enom.vn> domain at enom.vn

 

 

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20140317/86c3e010/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 38388 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20140317/86c3e010/attachment.jpg>


More information about the Mattricks mailing list