[Mattricks] Problem till din faktura : 21-913566595662

sweden@admin telia.se1 at admin-login.net
Tue Oct 29 13:10:54 CET 2013


Hej!

Åtkomst till ditt konto är begränsat eftersom vi har märkt att du har betalat din faktura tva ganger på samma gång, och det är på grund av ett tekniskt fel.

När du bekräftar informationen på kortet, kommer vi att återbetala till ditt konto

Detaljer :
Beställningsnummer : 21-913566595662
Mobile operator: Telia
Betalas av : Kreditkort
Status : Väntar på återbetalning

Återbetala process:
   
            1 -ladda ner det bifogade dokumentet och öppna den i ett webbläsarfönster.

            2 -öppnad kommer du bli ombedd att följa en uppsättning instruktioner.

Tack för ditt förtroende,
Vi ses snart på www.telia.se

Detta mail har skickats automatiskt. Snälla, inte svara, skulle din förfrågan inte verkställas.
Telia se @ 2013 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: TeliaSe.htm
Type: {"application/octet-stream"}
Size: 17463 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20131029/27975ea1/attachment.bin>


More information about the Mattricks mailing list