[Mattricks] Aktuell Oppet lage - Sverige

Mildred Jefferson peter at surewest.net
Tue Sep 4 11:20:43 CEST 2012


Hej,

MLD, en amerikansk firma for lyxvaror, soker for narvarande administrativa 
assistenter/representanter till forsaljningssupport for att bidra till 
saljkaren och bekvamligheten hos var service for individer, 
affarsverksamheter, och foretag varlden over.

Denna arbetsroll ar inriktad pa hantering av dagliga, veckovisa och 
manatliga uppgifter samt specialprojekt relaterade till forsaljningssupport 
av forsaljning i Sverige.

Huvudsakliga ansvarsomraden ar foljande:
- Assistera foretagets forsaljningsavdelning i egenskap av supportroll, dar 
man genomfor specialprojekt, datainmatning och andra uppgifter enligt uppdrag.
- Uppratthalla ett uppdaterande kalkylprogram for alla kop och slutforda 
betalningar.
- Tillhandahalla allman administrativ support, t.ex. skriva korrespondens, 
behandla kopordrar och utgiftsrapporter.
- Dagligen e-maila korrenspondens.

Arbetstimmar: Du kan arbeta pa hel- eller deltidsposition. Ditt tidsschema 
kan vara flexibelt. For en deltidsposition fordras i genomsnitt 3 timmar 
per dag fran mandag till fredag.

Lon: Baslon for deltidsposition ar 1 800 euro i manaden samt 5% provision 
for varje lyckat avtal med klient.

Arbetsplats: Detta jobb utfors hemifran. All kommunikation sker online. 
Under ovnings/forsoksperioden kan assistans fas via telefon.

Krav: Du behover en PC, internetanslutning, forinstallerat Excel, och 
personlig motivation.

Kostnader och avgifter: Det finns inga kostnader for vara anstallda. 
Alla avgifter for denna position tacks av foretaget.

Vidare anstallningsprocess: Vanligen e-maila din cv till: 
clay.gorton at gmx.com 
Ange i ditt mail om du ar intresserad av del- eller heltidsanstallning. 
Efter genomgang av de inskickade ansokningarna ger vi bara svar till de 
antagna. Till dem foljer erbjudande om forsoksanstallning pa en manad till 
vart foretag. Under denna forsoksperiod far du traning och onlinesupport 
medan du arbetar som betald anstalld. Da forsoksperioden tar slut kan 
handledaren rekommendera fortsatt anstallning, utokning av forsoksperioden, 
eller avgang. Efter forsoksperioden okas din baslon.

Skicka eventuella fragor och cv till clay.gorton at gmx.com

Tack,
MLD Team
More information about the Mattricks mailing list