[Mattricks] Arbete hemifran

Em Lyons john-sheppardsheld1 at yaming-lighting.com
Wed Aug 22 23:23:17 CEST 2012


God dag!
Vi soker folk till positioner av textredaktor och oversattare 
(svenska,engelska) till ett valkand bolag. 
Uppgifter:
Vi skickar till dig meil med texter, huvudskaligen texter for stavning, 
grammatik och felkorrigering. Under provtid  far du arvode pa 5 euro for 
1 kb for utfort jobb. Efter att ha testat dina kunskap och forstas beroende 
pa arbetsvolum kan ditt arvode uppga pa 3000- 3500 euro per manad.
For arbetet behovs:en mobiltelefon, internet, e-post, bankkonto 
(for arvodeoverforing) och forstas dina kunskap och arbetsformaga. 

Arbetsvillkor:
- Halvtids arbete
- Arbetstid du planerar sjalv 
- Ett hygglig arvode. Betalas varje 2 veckor till ditt bankkonto
- Karriarmojligheter 

For mer detaljerad information om bolaget och dessa tjanst fyll i foljande 
registreringsformular:
1.   Efternamn och namn
2.   Ditt alder
3.   Land
4.   Kontakttelefon
5.   E-post
6.   Bilaga CV till detta brev

Skicka den till var e-postadressen: noahattwood at fastsolid.com
och kontrollera e-postadressen som du skickar 
(Anvand inte knappen SVARA for att skicka ett meddelande till oss).

Efter att vi far din registreringsform ular tar vi kontakt med dig och 
skickar ytterligare information. 
Lycka till!
More information about the Mattricks mailing list