[Mattricks] I'm a Hero Once Again - My Adventures as So Luu Huong

So Luu Huong SoLuuHuong at MissUniverseInvietnam.com
Wed May 21 21:56:09 CEST 2008


You are subscribed as mattricks at lists.lysator.liu.se

See Vietnamese Translation below ---> Xem bản dịch Tiếng
Việt dưới đây:

So Luu Huong here, no, NOT the actor, just plain old me. I never 
felt I was a hero -- until recently. Let me explain.

When I courted (dated) my wife-to-be, my mother-in-law always 
made fun of me. She would say, "So Luu Huong, you no So Luu Huong! 
What you doing with a name like So Luu Huong?" When we were married, 
I always felt like I never measured up in her eyes. I provided a 
nice house and living for her daughter, but I always seemed to 
get that "look of disapproval" from her.

A while back, she needed to move in with us and out of respect I 
told my wife she could. She loved helping us with the kids, 
teaching them our language and culture -- but she looked bored 
during the day. She would clean the kitchen several times a day. 
She would do ironing. She would iron everything -- she even put 
too much starch in my boxer shorts! Ouch!

She just didn't seem very happy, even though I gave her everything -- 
or I thought I was providing her with everything. Sometimes 
she would just sit there and not say anything.

Then I found a company that streams live Vietnamese T V stations 
over the Internet. I went to
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=2&F=T
and looked 
at what I needed to get started. We already had a broadband 
Internet connection, and the stations and program packages were
a real good deal! I went down to the electronics store and bought 
a few wires and I had the live Vietnamese T V stations playing 
on my big screen T V!

Now I see her watching Vietnamese T V and laughing! She has 
turned into a real chatter box, telling stories and talking to me! 
She is calling the kids in to watch shows with her, telling them 
the story and details. It is as if she has found a new life!

That was two weeks ago. Last night, I was reading the newspaper 
in the other room. Mom came in and said to me, "So Luu Huong, 
you my hero. Thanks for bringing the old country into our home."
She smiled at me and I saw a glimmer in her eyes that I haven't 
seen in years - the years since she moved from the old country.

I never thought I would see the day that I would find approval 
in my mother-in-law's eyes, let alone be a hero to her! She really 
enjoys the 9 different Vietnamese T V stations and reads the 
on-line program guide to pick out "her shows". She even has made 
a few on-line "buddies" in the forums at
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=2&F=T 


Now Mom is a real joy to have around the house, and you know, 
I'm also getting less starch in my boxer shorts!
Thanks StackMedia! ;-)

Until next time, your hero,

So Luu Huong

P.S. For less starch in your boxers, go here now:
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=2&F=T

P.P.S. Register today and receive 1 week of free Vietnamese TV viewing!
Go to
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=7&F=T
and click on TV Plans.
Look for the "Live TV - Free Trial Subscription" click on the button and
enjoy your complementary week of TV on me.
No charge for registration.
                              
Chủ để: Một lần nữa tôi là Anh hùng –
Những cuộc phiêu lưu của 
tôi như Sở Lưu Hương.

Hãy xem bản dịch tiếng Việt bên dưới.

Tôi là sở Lưu Hương đây, ồ không không
phải là diễn viên chỉ đơn 
giản là tôi. Cho đến gần đây tôi chưa bao
giờ cảm thấy tôi là 
Anh hùng. Để tôi giải thích nhé.

Khi tôi cặp kè với vợ của tôi bây giờ,
mẹ vợ của tôi luôn luôn chế 
nhạo tôi, bà ta luôn nói rằng Sở Lưu
Hương- Mày không phải là 
Sở Lưu Hương, tại sao mày lấy cái tên là
Sở Lưu Hương?. Khi chúng 
tôi kết hôn, tôi luôn cảm thấy rằng tôi
chẳng có ký lô nào trong 
mắt bà ta. Tôi đã cung cấp một căn nhà
đẹp và một cuộc sống tốt 
cho con gái bà ấy, nhưng tôi luôn cảm thấy sự
khó chịu từ bà ta. 

Một thời gian sau đó bà ta cần dọn vào
sống với chúng tôi, với 
một sự tôn trọng tôi nói với vợ tôi
rằng bà ấy có thể dọn vào. 
Bà ấy giúp chúng tôi chăm sóc lũ trẻ dạy chúng
tiếng Việt và văn 
hóa nhưng bà ấy có vẻ buồn chán suốt cả
ngày. Bà ấy dọn dẹp bếp 
núc một ngày vài lần. Bà ấy còn ủi đồ,
bà ấy ủi tất cả mọi thứ, 
bà ấy còn bỏ quá nhiều bọt hồ vào quần
trong của tôi ! 

Bà ấy dường như không được
hạnh phúc cho lắm, mặc dù tôi đã cho bà 
ấy tất cả mọi thứ và tôi nghĩ
rằng tôi đã cung cấp cho bà ta tất 
cả mọi thứ. Nhiều lần bà ấy chỉ
ngồi đó và không nói gì hết.

Sau đó tôi tìm thấy một công ty có những
đường truyền trực tiếp 
từ những kênh Việt Nam qua Internet. Tôi đã vào
trang web 
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=7&F=T
và tìm những cái mà tôi cần để bắt
đầu. 
Rồi chúng tôi đã có đường truyền Internet
và những chương trình 
truyền hình trọn gói thực sự rất rẽ!

Tôi đi xuống cửa hàng điện máy và mua
một vài dây cắm và tôi đã 
có nhứng kênh truyền hình Việt Nam trực tiếp
chiếu trên T V có 
màn hình lớn.

Bây giờ tôi thấy bà ta xem T V kênh truyên hình Việt Nam
và cười 
suốt ngày! Bây giờ bà ta nói chuyện và kể
truyện cho tôi nghe 
như một cái máy, bà ta còn gọi lũ trẻ
đến xem chung với bà ta 
và kể cho chúng nghe tình tiết của từng câu
truyện. Nó giống 
như là bà ta đã tìm ra một cuộc sống
mới.

Đó là hai tuần trước, tối hôm qua khi tôi
đang đọc báo trong 
phòng hát thì mẹ bước vào và nói với tôi, Sở
Lưu Hương con là 
Anh hùng của mẹ. Cảm ơn con đã đem quê
hương vào nhà chúng ta. 
Bà ta mỉm cười với tôi và tôi nhìn thấy
một tia lấp lánh trong 
ánh mắt bà ấy mà đã nhiều năm tôi không còn
nhìn thấy – Những 
năm từ khi bà rời khỏi đất
nước.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào
đó tôi sẽ tìm thấy 
được sự bằng lòng trong mắt mẹ
vợ tôi, mà bây giờ trong mắt bà 
ấy tôi là một vị anh hùng. Bà ấy thật
sự thích thú 9 kênh 
truyền hình khác nhau của Truyền hình Việt Nam và
đọc những 
chương trình giới thiệu trực tuyến
(on-line) để chọn ra những 
phim mà bà ta thích. Thậm chí bà còn có những người
bạn on-line 
trong diễn đàn tại trang web
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=7&F=T

Có mẹ trong nhà thật sự là một niềm vui
lớn và bạn biết đấy bột 
hồ ở trong quần trong của tôi cũng
được ít đi. Cảm ơn trang 
web
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=7&F=T

Hẹn bạn lần sau – Anh hùng của bạn 

Sở Lưu Hương

TB: Tái bút: Để giảm bớt bột hồ ở
quần trong của bạn hãy vào trang web
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=7&F=T

TTB: Đăng ký ngay hôm nay để được
tặng 1 tuần xem truyền hình miễn phí.
Các bạn hãy vào trang web
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=2&F=T
và click vô TV Plans và chọn 'Free Trial Subscription'.
Chúc các bạn xem các đài TV Vietnam vui vẽ.
STACKMEDIA 
530 West 6th Street, Penthouse Suite, Los Angeles, CA 90014, USA 
866-467-7020 
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=29&L=2&F=T

http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/unsubscribe.php?M=3696457&N=29&L=43&C=a3800bf300fa37ec927830b72e5b46c7
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20080521/257d733e/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: So_Luu_Huong.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3884 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20080521/257d733e/attachment.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bkg_header2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6307 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20080521/257d733e/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bkg_footer2.gif
Type: image/gif
Size: 491 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20080521/257d733e/attachment.gif>


More information about the Mattricks mailing list