[Mattricks] My Adventures as So Luu Huong

So Luu Huong SoLuuHuong at MissUniverseInvietnam.com
Tue May 13 14:29:13 CEST 2008


See Vietnamese Translation below ---> Xem bản dịch Tiếng
Việt dưới đây:

First of all, my name IS, So Luu Huong, I'm just not So Luu Huong, the
actor!
Don't worry, I get teased all the time about my name! But as a child I
felt
that I had a special bond with the real So Luu Huong, as we shared the
name.

Growing up, I fought the battles, soared though the air, and did the
impossible - right along with So Luu Huong! I now reflect back on my
childhood
memories of watching the local channels and going to the movie theater --
real good times.

But now I live abroad, and I have missed the local Vietnam TV stations,
the
news, the local stuff and the shows. One day I started talking to my
small
children about the good times I used to have watching Vietnamese TV and
I realized that they didn't know what I was talking about. Then it hit
me,
my children have never watched live Vietnamese TV!

That left me dumbfounded, as I try to preserve my culture no matter where
I live, and want to pass that culture and language to my
blessed children. I feel that I would be dishonoring my ancestors
if I cheated them out of their language and heritage.

So I started a quest, a quest that I felt only So Luu Huong could
accomplish --
to find Vietnamese TV for myself and my children -- wherever we go or
live.
It was tough, but I found a company that sends the local Vietnam TV
stations
over the Internet live! I now can see the local stations as if I were in
Vietnam once again! All I need is a high speed DSL or cable Internet
connection and I can watch all I want! The prices are low for my
favorite
channels and my wife signed us up for a package of all the Vietnamese
channels offered!

You owe it to yourself and to your family go to
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=23&L=2&F=T
and look at how low it will cost you to bring back your memories and
preserve
your families language and heritage.

I invite you to visit the forums at
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=23&L=2&F=T
and post some
of your favorite memories growing up in our homeland and your favorite
actors
and shows. Registration is free and we always have a lively chat going
on.

Until next time,

So Luu Huong

P.S. Go here now:

http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=23&L=2&F=T


Tôi xin giới thiệu tôi là Sở Lưu Hương,
nhưng thật ra tôi không phải
là diễn viên ! Đừng lo, tôi luôn bị chọc
bởi vì cái tên đó!
Nhưng khi còn nhỏ tôi cảm thấy tôi có một
mối liên hệ đặc biệt
với Sở Lưu Hương thật, bởi vì chúng
tôi có cùng tên gọi.
 
Khi lớn lên tôi đã chiến đấu trong nhiều
trận chiến, đã phi thân và
làm những việc phi thường cùng với Sở
Lưu Hương!
Bây giờ hồi tưởng lại ký ức thời
niên thiếu bằng cách xem những đài
địa phương và đến các rạp
chiếu bóng.

Đó là thời gian vui thật sự, nhưng bây
giờ tôi đã sống ở nước ngoài,
và tôi tiếc nuối những đài ở Việt Nam,
tin tức và các chương trình
giải trí. Một ngày nọ tôi bắt đầu nói
chuyện với những đứa con của
tôi về khoảng thời gian tôi thường xem TV
Việt Nam và tôi nhận ra
rằng chúng không hiểu tôi đang nói về gì.
Điều đó đã đánh thức tôi
rằng, những đứa con của tôi chưa bao
giờ xem TV Việt Nam.

Tôi thật sự sững sót vì tôi muốn bảo
tồn văn hóa của quê hương mình
cho dù tôi ở bất cứ nơi nào trên thế
giới, chính vì vậy tôi muốn
truyền lại văn hóa đó cho những đứa
con thân yêu của tôi.

Tôi cảm thấy đã làm mất mặt Tổ Tiên
nếu tôi không bảo tồn được nền
văn hóa đó. Vì thế tôi bắt đầu một
nhiệm vụ, nhiệm vụ đó tôi nghĩ
chỉ có Sở Lưu Hương mới có thể
thực hiện được. Đó là tìm những
kênh
truyền hình Việt Nam cho tôi và cho những đứa
con thân yêu của tôi,
bất cứ nơi nào tôi đã đi qua và sống
ở đó. Nó thật là khó nhưng tôi
đã tìm được một công ty trình chiếu
những kênh truyền hình Việt Nam
qua công nghệ Internet. Bây giờ tôi đã có thể xem
những kênh truyền
hình địa phương như tôi đã và đang
sống lại ở Việt Nam thêm một lần
nữa. Tất cả những gì tôi cần là
đường truyền DSL tốc độ cao và
kết
nối internet tốt, thế là tôi có thể xem
những đài mà tôi muốn Giá
cả những đài tôi yêu thích lại thấp và
vợ tôi đã ghi danh cho chúng
tôi trọn gói tất cả những kênh truyền hình
Việt Nam mà Công ty...
đó đã cung cấp.

Hãy mua nó cho bạn và cho gia đình của bạn
bằng cách vào trang
web
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=23&L=2&F=T
với giá tiền rất thấp nhưng bạn có
được những hồi ức và duy trì ngôn
ngữ và văn hóa truyền thống của
quê nhà.

Mời bạn hãy ghé thăm diễn đàn
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=23&L=5&F=T
và viết những
kỹ niệm yêu thích thời thơ ấu khi còn ở
quê nhà, những diễn viên,
và những chương trình phim ảnh mà bạn yêu
thích.

Đăng ký miễn phí và chúng tôi luôn luôn có những
hướng dẫn viên nói
chuyện online cùng các bạn.

Sở Lưu Hương

STACKMEDIA 
530 West 6th Street, Penthouse Suite, Los Angeles, CA 90014, USA 
866-467-7020 
http://cannon02.missuniverseinvietnam.com/link.php?M=3696457&N=23&L=2&F=Thttp://cannon02.missuniverseinvietnam.com/unsubscribe.php?M=3696457&N=23&L=43&C=a3800bf300fa37ec927830b72e5b46c7
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20080513/e23db3b4/attachment.html>


More information about the Mattricks mailing list