[Mattricks] Ytterligare fel i Mattricks 0.7 rc2 på Windows XP

Oscar Gustafsson oscar at lysator.liu.se
Wed Oct 20 11:42:45 CEST 2004


Hej!

Felen beror troligen på felaktiga XML:er (vilket verkar vara ett ökande
problem...). Det kan vara så att det blir fel i överföringen pga HT:s
nuvarande icke-snabbhet.

On Wed, 20 Oct 2004, Peter Asplund wrote:
> Hej igen!
> TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'NoneType'
Det här felet tror jag att jag har fixat i källkoden nu (du borde i alla
fall inte få ett felmeddelande).


>   File "Mattricks\Players.pyc", line 395, in __create_text
>
> TypeError: cannot concatenate 'str' and 'NoneType' objects
Detta vet jag dock inte varför det händer.

Testa och byt namn på c:\Application Data\Mattricks (eller vad det
heter) till Mattricks2 och starta om med en tom databas.More information about the Mattricks mailing list