[Mattricks] (no subject)

Oscar Gustafsson oscar at lysator.liu.se
Wed Oct 13 10:01:24 CEST 2004


Hej!

> Traceback (most recent call last):
>   File "Mattricks\MatchListPage.pyc", line 222, in OnFetchAllGames
>   File "Mattricks\MatchInfo.pyc", line 70, in set_goals
> TypeError: int argument required
Nytt fel, som inte känns igen.

> Traceback (most recent call last):
>   File "Mattricks\LeaguePage.pyc", line 261, in OnPlots
>   File "Mattricks\TablePlotsDialog.pyc", line 84, in __init__
> UnboundLocalError: local variable 'allteams' referenced before assignment
Känt fel som beror på att det inte spelats några matcher i den serie du
försöker få statistik för. Jag funderar på vad som borde hända
egentligen.

>No there is no version. 0.7 is the latest. However, there is a bug
>in the version checking code making it work only if there is a new
>version...
Inget fel, utan en notis om en ny version, som dock inte är en ny version
utan ett sätt att komma runt en bug.

/Oscar
More information about the Mattricks mailing list