[Mattricks] Vaför funkar inte mitt mattricks ??

Thomas Magnusson thomas.040969252 at telia.com
Fri Nov 5 16:10:41 CET 2004


Vaför funkar inte mitt mattricks ?? har laddat ned mattricks presic men får det inte att funka får 2 mil felmeddelande och sen stängs det.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20041105/4ae05727/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: HNDimg.gif
Type: image/gif
Size: 3761 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20041105/4ae05727/attachment.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMSTP.gif
Type: image/gif
Size: 494 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20041105/4ae05727/attachment-0001.gif>


More information about the Mattricks mailing list