[Mattricks] Error

Bartosz Fenski aka fEnIo fenio at o2.pl
Thu Jun 17 15:33:51 CEST 2004


On Thu, Jun 17, 2004 at 02:13:29PM +0200, makaron6 at o2.pl wrote:
> Czekam na odpowiedz co mam zrobic zeby mi program dzialal
> Dziekuje

Translation first:

I'm waiting for some hints what should I do to make it works.
Thanks.

Now some Polish comments for him:

To jest angielskojęzyczna lista dyskusyjna. Jeśli chcesz uzyskać pomoc
to powinieneś raczej stosować język angielski.

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio at o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio at jabber.org | RLU:172001
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20040617/c8a2c822/attachment.sig>


More information about the Mattricks mailing list