[Mattricks] Plåster

Björn Andersson d99bear at dtek.chalmers.se
Tue Jun 15 13:35:36 CEST 2004


Hej!

Har ett litet problem. Det är så att jag vill gärna ha siffror efter det 
röda korset för skador och även ett plåster när spelaren då har ett 
plåster i hattrick. Nedanstående patch fixar det men inte riktigt så att 
jag blir nöjd. Plåstret blir nämligen inte placerat i mitten som jag 
vill och det blir ett litet för stort mellanrum mellan det röda korset 
och antalet veckor spelaren är skadad. Jag kan för lite python och wx 
för att rätta till det. Men om någon kunde göra det så skulle jag bli 
tacksam eftersom jag tycker det kommer se mycket snyggare ut i 
spelarlistan med det här. Har även bifogat en bild på ett plåster som 
man kan använda.

/Björn

--- Mattricks/Playerlist.py   5 Mar 2004 16:41:48 -0000    1.29
+++ Mattricks/Playerlist.py   15 Jun 2004 11:20:41 -0000
@@ -158,7 +158,9 @@
         "down": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("arrow_small_down.png")),
         "yellowcard": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("yellowcard.png")),
         "2yellowcards": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("2yellowcards.png")),
-        "redcard": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("redcard.png"))
+        "redcard": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("redcard.png")),
+        "injury": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("injury.png")),
+        "plaster": 
self.imagelist.Add(Images.get_bitmap_from_file("plaster.png"))
         }
 
       self.stars = {}
@@ -241,6 +243,15 @@
                 self.list.SetStringItem(x, y, value, img)
               elif cvalue == 0:
                 self.list.SetStringItem(x, y, "")
+              else:
+                self.list.SetStringItem(x, y, value)
+            elif attribute == "ska":
+              if cvalue == 0:
+                img = self.images["plaster"]
+                self.list.SetStringItem(x, y, "", img)
+              elif cvalue > 0:
+                img = self.images["injury"]
+                self.list.SetStringItem(x, y, 
dvalue.rstrip("veckor a"), img)
               else:
                 self.list.SetStringItem(x, y, value)
             else:

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: plaster.png
Type: image/png
Size: 776 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20040615/a4693f4d/attachment.png>


More information about the Mattricks mailing list