[Mattricks] installationsproblem

Andreas Engman engman at shell.linux.se
Wed Oct 29 19:36:16 CET 2003


Fungerade fint. Tack!

/Andreas

On Wednesday 29 October 2003 14.59, Ragnar Ouchterlony wrote:
> On Wed, 29 Oct 2003, Oscar Gustafsson wrote:
> > Hej!
> >
> > Testa och lägg till:
> >
> > from Mattricks import I18n
> > I18n.install_translation()
> >
> > först i setup.py
> >
> > Jag tror att det är rätt sak att göra, men väntar med att checka in det
> > tills jag ser ditt resultat.
> >
> > Jag tror dock inte att man behöver köra setup.py för att det skall funka?
> >
> > /Oscar
> > _______________________________________________
> > Mattricks mailing list
> > Mattricks at lists.lysator.liu.se
> > http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/mattricks
>
> Det där är helt korrekta ändringar.
>
> /Ragnar
> _______________________________________________
> Mattricks mailing list
> Mattricks at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/mattricks
More information about the Mattricks mailing list