[Mattricks] Error

Oscar Gustafsson oscar at lysator.liu.se
Mon Oct 20 08:55:47 CEST 2003


On Mon, 20 Oct 2003 Stefan.Ekstrom at teliasonera.com wrote:
> IOError: [Errno socket error] (10060, 'Operation timed out')

Detta betyder (i princip alltid) att HT-servern inte svarar (alls). Testa
och välj en annan server under inställningar.

Det borde visas ett bättre felmeddelande.

/Oscar



More information about the Mattricks mailing list