<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-forward-container">
      <p>Hej!</p>
      <p>Eftersom min första Lystring den 24/1 endast gick ut till
        styrelsen skickar jag om denna till resterande medlemmar. <br>
      </p>
      <p> Lördagen 4/2 kl 13:00 samling vid vår lokal ~ (tilde), alltså
        4 februari, är det<br>
        FOO-lördag.<br>
        <br>
        Detta är ett ypperligt tillfälle att dyka upp om man aspirerar
        att bli root.<br>
        <br>
        FOO-lördag är ett tillfälle då medlemmar får vara med rötter och
        hjälpa till med<br>
        underhållning av våra system samt FOO-hallen. Saker som kan
        komma att göras är:<br>
      </p>
      <ul>
        <li>Racka om/flytta maskiner så att de sitter på rätt plats.</li>
        <li>Se över nätverkskablaget (se om vi kan sätta up RSTP)</li>
        <li>Se över lasten på de olika faserna (för tillfället
          obalanserat).</li>
        <li>Uppsättning av primära hemdisk.</li>
        <li>Allmän rensning av maskiner som ej används/sönder och är
          rackmonterade.</li>
        <li>Sätta upp en DBAN maskin (ligger lite disk som ska
          nollställas)<br>
        </li>
      </ul>
      <p><br>
        Hälsningar,<br>
        Rasmus Holm (knase)<br>
        Superroot<br>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>