[Lystring] Kallelse Lysator årsmöte 2020

lupocani at lysator.liu.se lupocani at lysator.liu.se
Tis May 12 16:47:43 CEST 2020


Ett praktiskt tillägg - i brist på projektorskärm under vårmötet har 
vi samlat alla dokument https://lysator.liu.se/dokument. De viktiga 
dokumenten har även mailats ut vid olika tillfällen.

//Gunnar Wickbom, styrelseledamot 2019-2020

Quoting Hugo Hörnquist <hugo at lysator.liu.se>:

> Mötet kommer att hållas i Amfi, utanför Kårallen. I mån av mycket
> dåligt väder förbehåller vi oss rätten att vara allmänt veliga och
> hitta en paniklösning. Personligen tror jag dock på prognosen om sol.
>
> --
> hugo, ordförende Lysator
> On Tue, Apr 28, 2020 at 07:03:50PM +0200, Hugo Hörnquist wrote:
>> Kära medlemmar,
>>
>> Tisdagen den 12 maj, 17.30 är det dags för Lysators årsmöte. Trots
>> rådande pandemi är planen att mötet hålls fysiskt, men på plats där
>> mycket utrymme kommer att finnas.
>>
>> Styret rekommenderar att dessutom avvakta med eventulla
>> kontroversiella motioner och liknande tills världen är aningen
>> stabilare.
>>
>> 1. Mötets öppnande
>> 2. Val av mötespresidium
>> 3. Val av justerare tillika rösträknare
>> 4. fastställande av röstlängd
>> 5. fastställande av dagordning
>> 6. Mötets behöriga utlysande
>> 7. Mötesprotokoll vårmöte 2019
>> 8. Mötesprotokoll höstmöte 2019
>> 9. Rapporter och meddelanden
>>  1. ekonomi
>>  2. styrelse
>>  3. root-gruppen
>>  4. ~
>>  5. ~/lib
>>  6. WWW
>>  7. LysKOM
>>  8. NannyMUD
>>  9. Runeberg
>>  10. UppLYSning
>>  11. Lystring
>>  12. Historieprojektet
>>  13. Inbyggda hack
>>  14. Xenofarm
>>  15. FTP
>>  16. Inhysningar
>>   1. Linköpings studentspex
>>   2. Holgerspexet
>>   3. LiTHe Blås
>>   4. StartTLS
>>   5. Röda arméns gosskör
>>   6. Y-sektionens webbserver
>>   7. Admittansen
>>   8. Pike
>>   9. MatNat
>>   10. FIA
>>   11. D-sektionen
>>   12. Forte
>>   13. Link
>>   14. LiU Formula Student
>>   15. Västgöta Nation
>>   16. Open Street Map
>>   17. Förenade Festerier
>>   18. Förenade Teknikföreningar
>>   19. Föreningen för Föreningsaktivas
>> 10. Personval
>>  1. Val av styrelse
>>  2. Val av valberedning
>>  3. Val av inspektor
>> 11. Fastställande av medlemsavgift
>> 12. Fastställande av budget
>> 13. Eventuella motioner
>> 14. Övriga frågor
>> 15. Mötets avslutande
>> --
>> hugo, ordförande
>> _______________________________________________
>> Lystring mailing list
>> Lystring at lists.lysator.liu.se
>> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lystring
> _______________________________________________
> Lystring mailing list
> Lystring at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lystring
More information about the Lystring mailing list