[Lystring] Kallelse Lysator årsmöte 2020

Hugo Hörnquist hugo at lysator.liu.se
Ons May 6 22:29:16 CEST 2020


Mötet kommer att hållas i Amfi, utanför Kårallen. I mån av mycket
dåligt väder förbehåller vi oss rätten att vara allmänt veliga och
hitta en paniklösning. Personligen tror jag dock på prognosen om sol.

-- 
hugo, ordförende Lysator
On Tue, Apr 28, 2020 at 07:03:50PM +0200, Hugo Hörnquist wrote:
> Kära medlemmar,
> 
> Tisdagen den 12 maj, 17.30 är det dags för Lysators årsmöte. Trots
> rådande pandemi är planen att mötet hålls fysiskt, men på plats där
> mycket utrymme kommer att finnas.
> 
> Styret rekommenderar att dessutom avvakta med eventulla
> kontroversiella motioner och liknande tills världen är aningen
> stabilare.
> 
> 1. Mötets öppnande
> 2. Val av mötespresidium
> 3. Val av justerare tillika rösträknare
> 4. fastställande av röstlängd
> 5. fastställande av dagordning
> 6. Mötets behöriga utlysande
> 7. Mötesprotokoll vårmöte 2019
> 8. Mötesprotokoll höstmöte 2019
> 9. Rapporter och meddelanden
>  1. ekonomi
>  2. styrelse
>  3. root-gruppen
>  4. ~
>  5. ~/lib
>  6. WWW
>  7. LysKOM
>  8. NannyMUD
>  9. Runeberg
>  10. UppLYSning
>  11. Lystring
>  12. Historieprojektet
>  13. Inbyggda hack
>  14. Xenofarm
>  15. FTP
>  16. Inhysningar
>   1. Linköpings studentspex
>   2. Holgerspexet
>   3. LiTHe Blås
>   4. StartTLS
>   5. Röda arméns gosskör
>   6. Y-sektionens webbserver
>   7. Admittansen
>   8. Pike
>   9. MatNat
>   10. FIA
>   11. D-sektionen
>   12. Forte
>   13. Link
>   14. LiU Formula Student
>   15. Västgöta Nation
>   16. Open Street Map
>   17. Förenade Festerier
>   18. Förenade Teknikföreningar
>   19. Föreningen för Föreningsaktivas
> 10. Personval
>  1. Val av styrelse
>  2. Val av valberedning
>  3. Val av inspektor
> 11. Fastställande av medlemsavgift
> 12. Fastställande av budget
> 13. Eventuella motioner
> 14. Övriga frågor
> 15. Mötets avslutande
> -- 
> hugo, ordförande
> _______________________________________________
> Lystring mailing list
> Lystring at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lystring


More information about the Lystring mailing list