[Lystring] Kallelse Lysator årsmöte 2020

Hugo Hörnquist hugo at lysator.liu.se
Tis Apr 28 19:03:50 CEST 2020


Kära medlemmar,

Tisdagen den 12 maj, 17.30 är det dags för Lysators årsmöte. Trots
rådande pandemi är planen att mötet hålls fysiskt, men på plats där
mycket utrymme kommer att finnas.

Styret rekommenderar att dessutom avvakta med eventulla
kontroversiella motioner och liknande tills världen är aningen
stabilare.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. fastställande av röstlängd
5. fastställande av dagordning
6. Mötets behöriga utlysande
7. Mötesprotokoll vårmöte 2019
8. Mötesprotokoll höstmöte 2019
9. Rapporter och meddelanden
 1. ekonomi
 2. styrelse
 3. root-gruppen
 4. ~
 5. ~/lib
 6. WWW
 7. LysKOM
 8. NannyMUD
 9. Runeberg
 10. UppLYSning
 11. Lystring
 12. Historieprojektet
 13. Inbyggda hack
 14. Xenofarm
 15. FTP
 16. Inhysningar
  1. Linköpings studentspex
  2. Holgerspexet
  3. LiTHe Blås
  4. StartTLS
  5. Röda arméns gosskör
  6. Y-sektionens webbserver
  7. Admittansen
  8. Pike
  9. MatNat
  10. FIA
  11. D-sektionen
  12. Forte
  13. Link
  14. LiU Formula Student
  15. Västgöta Nation
  16. Open Street Map
  17. Förenade Festerier
  18. Förenade Teknikföreningar
  19. Föreningen för Föreningsaktivas
10. Personval
 1. Val av styrelse
 2. Val av valberedning
 3. Val av inspektor
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av budget
13. Eventuella motioner
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
-- 
hugo, ordförande


More information about the Lystring mailing list