[Lystring] Möteshandlingar till Lysators årsmöte 2019-05-15

Andreas Kempe kempe at lysator.liu.se
Fre May 10 23:11:38 CEST 2019


Hej lysiter!

Här kommer möteshandlingarna inför årsmötet. Tyvärr saknas
valberedningens förslag, men jag skall försöka få fram det å det snaraste.

Mvh Andreas Kempe
Lysators ordförande
-------------- next part --------------
Intäker                 Förändring
  Donationer        1 000 kr  (- 5 000 kr)
  Försäljning        500 kr
  Medlemsavgifter     55 000 kr

Totalt intäkter       56 500 kr

Utgifter
  ~ & ^          2 000 kr
  Administration       800 kr
  Aktiviteter       4 800 kr
  Drift          4 500 kr
  Fredagsfika       6 500 kr
  Fritt, root       2 000 kr
  Fritt, styrelsen     1 000 kr
  Försäljning, ut     1 000 kr
  Hyra           5 000 kr
  Kapitalvaror      25 000 kr  (- 5 000 kr)
  ~/lib          6 000 kr
  PR            8 000 kr  (- 2 000 kr)
  Städning        20 700 kr  (+ 3 700 kr)
  Upplysning        2 000 kr

Totalt utgifter       89 300 kr

Differens
  Intäkter-Utgifter   - 32 800 kr


-------------- next part --------------
1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behöriga utlysande
7. Föregående mötesprotokoll
8. Rapporter och meddelanden
 a) ekonomi
 b) styrelse (verksamhetsberättelse)
 c) root-gruppen
 d) ~
 e) ~/lib
 f) WWW
 g) LysKOM
 h) NannyMUD
 i) Runeberg
 j) UppLYSning
 k) Lystring
 l) Historieprojektet
 m) Inbyggda hack
 n) Xenofarm
 o) FTP
 p) Inhysningar
    1) TBi-sektionen
    2) Linköpings studentspex
    3) Holgerspexet
    4) Utrikespolitiska Föreningen
    5) LiTHe Blås
    6) StartTLS
    7) Röda arméns gosskör
    8) Y-sektionens webbserver
    9) Admittansen
    10) Pike
    11) MatNat
    12) FIA
    13) D-sektionen
    14) Forte
    15) LiNK
    16) LiU Formula Student
    17) Ling-sektionen
    18) East Asian Association
    19) Västgöta Nation
    20) Open Street Map
    21) Förenade Festerier
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av budget
11. Propositioner
12. Motioner
  a) Inköp av status-TV
13. Val av styrelse 2019-2020
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Val av inspektor
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
-------------- next part --------------
Hallå!

FTP:n har migrerats till en ny maskin vid namn Hina. Lysator har även
börjat spegla Voidlinux och OpenSUSE.

Planer på ett FTP-kluster har skapats och maskiner har rekvirerats
till detta. Just nu finns det planer på att få det i drift under
sommaren.

För tillfället skickar FTP ca 1 TiB om dagen ut till omvärlden.

Mvh Andreas Kempe
-------------- next part --------------
Kära Lysator!

För att enklare kunna övervaka statusen för diverse system samt visa
upp vilka system vi faktiskt har för våra medlemmar skulle jag vilja
att en status-TV köps in och hängs upp på väggen i ~.

En undersökning har gjorts och en TV kostar 5 000 till 10 000 kr
beroende på storlek. För den lägre prisklassen får man en TV på ca 40
tum med fästen och tillbehör. I den högre prisklassen hittar vi en TV
på ca 55 tum med fäste och tillbehör. I båda fallen handlar det om
4k-LCD-plattskärmar.

Till detta projekt önskar jag följande
  - att styrelsen åläggs att köpa in en TV-apparat med kringutrustning
  - att mötet tilldelar detta projekt 10 000 kr

Mvh Andreas Kempe
-------------- next part --------------
Lysators styrelse anser att 10 000 är ett rimligt tak, men uppmuntrar
till att titta på begagnade alternativ för att hålla kostnaden nere.

En snabb titt på blocket visar att det går att få tag på begagnade
TV-apparater i 1 000- till 4 000-kronorsklassen.

Lysators styrelse genom ordförande Andreas Kempe
-------------- next part --------------
God kväll lysiter!

Inbyggda hack har tyvärr haft ganska låg aktivitet under året. En
bidragande faktor till detta är att den Raspberry Pi som köptes in
försvann. Efter detta försvinnande har vi tyvärr ansett det nödvändigt
att låsa in FPGA:n.

Isidor har efter uppdateringen till Ubuntu 18 fått Quartus, mjukvaran
för FPGA-programmering, ominstallerat. Vill man leka med FPGA:n är det
bara att fråga i ~ så finns det oftast någon som kan låsa upp skrubb
och hämta ut den åt dig.

En multimeter har köpts in till inbyggda hack och finns tillgänglig
i hårdvaruhörnan.

Mvh Andreas Kempe
-------------- next part --------------
WWW:s rapport till Lysators årsmöte 2019
========================================
Lyckades logga in i LysCMS, avvecklar.

Påbörjat migrering till ny maskin, knuth, vilken ersätter nuvarande
nyarlathotep. CentOS kommer köras, men nginx och roxen lever vidare.
I samma veva återskapas Lysators nuvarande hemsida i Roxen, med hopp
om att den blir enklare att ändra i. Framöver hoppas jag kunna
uppdatera sidans innehåll, samt dess utseende. Någonting jag gärna
får hjälp av.


-------------- next part --------------
God kväll Lysators högsta beslutande organ!

Styrelsen har under året arrangerat luciafika, våffeldag och
vårgrillning. Lysator var även närvarande på Kalasmottagningen och
visade upp sig för nya studenter.

I samband med mottagandet av nya studenter deltog även Lysator med en
station på Styfen där studenterna fick utföra olika aktiviteter.
Lysators aktivitet var att tillhandahålla en isärplockad server med
dess delar samt delar som inte passar. Studenternas uppgift var sedan
att plocka ihop den på så kort tid som möjligt och få den att boota.

Vissa styrelsemedlemmar höll på att bli tokiga av dammnivån i ~ och
därför har en ny påslös dammsugare köpts in.

Tyvärr uppstod en kostnad som inte var planerad om ca 7 000 kr p.g.a.
att LIU tvingade ett byte av låset i dörren till ~. Något som vi var
tvungna att betala.

Mvh Andreas Kempe
Lysators ordförande 2018-2019


More information about the Lystring mailing list