[Lystring] Kallelse till Lysators årsmöte 2019-04-17

Andreas Kempe kempe at lysator.liu.se
Ons Apr 17 18:37:57 CEST 2019


Hej lysiter!

Onsdag 15 maj är det dags för Lysators årsmöte, det börjar klockan 18.15
i Ada Lovlace (tidigare Visionen), B-huset. Det kommer bjudas på fika.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet, alltså
onsdag 8 maj. Dessa skall mejlas till styrelsen at lysator.liu.se.

Möteshandlingar kommer att mailas ut 10 maj.

Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behöriga utlysande
7. Föregående mötesprotokoll
8. Rapporter och meddelanden
 a) ekonomi
 b) styrelse
 c) root-gruppen
 d) ~
 e) ~/lib
 f) WWW
 g) LysKOM
 h) NannyMUDVänliga hälsningar
 i) Runeberg
 j) UppLYSning
 k) Lystring
 l) Historieprojektet
 m) Inbyggda hack
 n) Xenofarm
 o) FTP
 p) Inhysningar
    1) TBi-sektionen
    2) Linköpings studentspex
    3) Holgerspexet
    4) Utrikespolitiska Föreningen
    5) LiTHe Blås
    6) StartTLS
    7) Röda arméns gosskör
    8) Y-sektionens webbserver
    9) Admittansen
    10) Pike
    11) MatNat
    12) FIA
    13) D-sektionen
    14) Forte
    15) LiNK
    16) LiU Formula Student
    17) Ling-sektionen
    18) East Asian Association
    19) Västgöta Nation
    20) Open Street Map
    21) Förenade Festerier
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av budget
11. Propositioner
12. Motioner
13. Val av styrelse 2019-2020
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Val av inspektor
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Lysators styrelse genom ordförande Andreas Kempe


More information about the Lystring mailing list