[Lystring] FOO-lördag 4/2 13:00

Rasmus Holm knase at lysator.liu.se
Tors Feb 2 19:46:21 CET 2017


Hej!

Eftersom min första Lystring den 24/1 endast gick ut till styrelsen
skickar jag om denna till resterande medlemmar.

Lördagen 4/2 kl 13:00 samling vid vår lokal ~ (tilde), alltså 4
februari, är det
FOO-lördag.

Detta är ett ypperligt tillfälle att dyka upp om man aspirerar att bli root.

FOO-lördag är ett tillfälle då medlemmar får vara med rötter och hjälpa
till med
underhållning av våra system samt FOO-hallen. Saker som kan komma att
göras är:

  * Racka om/flytta maskiner så att de sitter på rätt plats.
  * Se över nätverkskablaget (se om vi kan sätta up RSTP)
  * Se över lasten på de olika faserna (för tillfället obalanserat).
  * Uppsättning av primära hemdisk.
  * Allmän rensning av maskiner som ej används/sönder och är rackmonterade.
  * Sätta upp en DBAN maskin (ligger lite disk som ska nollställas)


Hälsningar,
Rasmus Holm (knase)
Superroot

-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/lystring/attachments/20170202/8ad5dc4d/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/lystring/attachments/20170202/8ad5dc4d/attachment.sig>


More information about the Lystring mailing list