<br><br><div class="gmail_quote">2010/7/1 Per Westling <span dir="ltr"><<a href="mailto:lhcper@gmail.com">lhcper@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Hej,<br></blockquote><div>... <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">eller ens var Jyveskylä ligger...<br></blockquote><div>
<br>ta båten över till åbo, sen 30 mil rakt in i skogen...<br><br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;"><font color="#888888">
<br>/ Per<br><br>
</font><br>_______________________________________________<br>
lsff mailing list<br>
<a href="mailto:lsff@lists.lysator.liu.se">lsff@lists.lysator.liu.se</a><br>
<a href="http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsff" target="_blank">http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsff</a><br>
<br></blockquote></div><br>