[LSFF] Kalendariet 2018-08-27

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Mon Aug 27 20:32:35 CEST 2018


Medlemsmötet för september är flyttat och är nu hemma hos Britt-Louise 
Viklund.  Om ni vill ha portkod i förväg så fråga Britt-Louise på email: 
britt-louise.v at telia.com

	4/9: Medlemsmöte med te och film hos Britt-Louise Viklund klockan 
19.00, OBS: ANNAN PLATS ÄN NORMALT. Platsen är Repslagaregatan 33B och 
om ni inte har portkoden till mötet ring 010-5625811 då ni är där. Fråga 
BLV via email om ni vill ha portkoden innan.

	10/9: Bokmöte till vilket boken The Wrong Stars av Tim Pratt läses. 
Mötet är klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.

/Tommy


More information about the lsff mailing list