[LSFF] Konstituerande möte för LSFF

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Sun Aug 26 20:57:33 CEST 2018


Vi pratade ju igåt på jubileumsaktiviteterna hur LSFF skapades.  Kan j 
citera första interimsordförandespalten här:

(Interim-) Ordförandespalt


Det konstituerande mötet lockade elva SF-fans! Detta är ett gott
tecken! Efter en vecka var medlemsantalet uppe i de svindlande 20!
Jag tycker att utvecklingen har varit fantastisk och hoppas att det
fortsätter i den här stilen. Ju fler vi är desto roligare kan vi ha
och mer intressanta saker kan vi göra tillsammans!

Sedan det första mötet har det sjudit av förberedande aktiviteter inom
föreningen. Tidningen har planerats och redigerats, ett styrelsemöte
har hållits, postgirokonto har skaffats och en bokcirkel har pla-
nerats. Alla dessa aktiviteter redovisas på andra ställen i detta
nummer. Även stadgarna och medlemslistan presenteras i detta nummer av
tidningen.

Vad är egentligen meningen med att starta en Science Fiction-förening
och vad ska den göra? Den främsta anledningen till att starta en
förening är att samla likasinnande i en organisation för att man
känner att ett behov kan fyllas. I detta fall kan man träffa andra
inivider som läser och är intresserade av SF, Fantasy och skräck.
Under mötet den 1:e april diskuterade vi många och olika tänkbara
aktiviteter för föreningen. Listan med planerade aktiviteter kan göras
lång och bara ett fåtal av alla ideer tas upp här:

- Föredrag av olika slag kommer förhoppningsvis att hållas; både om
   och av författare.

- Föreningen kommer att visa gamla goda SF-filmer i någon form.

- Gemensamma bokinköp från billiga bokhandlare i USA och England
   kommer att anordnas.

- De som är intresserade kommer att åka gemensamt till kongresser.

- Föredrag som hålls av SF-personligheter.

Jag hoppas att aktiviteten och inspirationen ska fortsätta med samma
oförminskade styrka även efter det extra årsmötet den 11:e maj!

Vi ses på mötet!

-- Andreas Björklind --

-------------------------------------

Medlemsförteckning
per den 5/5 1988

1. Per Westling
2. Andreas Björklind
3. Tommy Persson
4. Urban Blom
5. Carina Skytt
6. Harald Nautsch
7. Jukka Nylund
8. Niklas Järvstråt
9. Ingeborg Carlsson
10. Lars Johansson
11. Eva Lundberg
12. Pär Emanuelsson
13. Anders Lundell
14. Lennart Staflin
15. Tibor Kapu
16. Kjell Enblom
17. Markus Kaipanen
18. Thomas Padron-McCarthy
19. Adel Asseh
20. Sven L Eriksson
21. Stefan Wrammerfors

---------------

Man kan väl gissa att de elva första på medlemslistan var de som var på 
det konstituerande mötet.

/Tommy


More information about the lsff mailing list