[LSFF] Påminnelse: Vem ska få Alvarn för 2017?

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Mon May 21 19:34:33 CEST 2018


En påminnelse!

SAAM har beslutat att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset 
för 2017 och att - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på 
röstsedeln sätta upp:

* Nahal Ghanbari
* Anna Bark Persson
* Calle Werner

som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 16 juni; dock 
måste röster efter 13 juni lämnas på plats på den kongress där vinnaren 
utannonseras: Swecon 2018 (Fantastika) i Stockholm (Sickla).

Röstsedeln i PDF-format återfinns på stiftelsens webbplats- 
www.alvarfonden.org.

För att göra det enklare att rösta är en begränsad form av 
e-poströstning möjlig. För att säkerställa att de e-röstande är bekanta 
med priset och kandidaterna och att deras identiteter är säkerställda, 
tillåts endast fans som är kända av SAAM:s styrelse att rösta 
elektroniskt. Vill du rösta elektroniskt skriver du till 
johan at anglemark.se och beställer en elektronisk röstsedel.

Berättigade att rösta är envar som var aktiv inom svensk sf-fandom 
senast den 31 december 2016 (i anknytning till relevanta föreningar, 
pubträffar, internetdiskussioner och/eller kongresser). Observera att 
kravet är knutet till deltagande i svensk fandom, inte till svenskt 
medborgarskap eller bosättning i Sverige.

Johan
Ordf.
-- 
www.alvarfonden.org
More information about the lsff mailing list