[LSFF] Kalendarium 25/4

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Mon Apr 30 10:15:13 CEST 2018


Kom ihåg mötena denna vecka.

Om ni inte har den nya portkoden så fråga mig. Om den kod ni har startar 
med 5... så har ni den nya koden.

/Tommy


On 2018-04-25 20:35, Tommy Persson wrote:
> Kom ihåg medlemsmötet och bokmötet nästa vecka:
> 
>      1/5: Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.
> 
>      2/5: Bokmöte till vilket de Hugo-nominerade novellerna låsas 
> (hittas via http://file770.com/?p=41534). Mötet år klockan 19.00 hos 
> Tommy Persson, Elsa Bråndströms Gata 8. Novellerna kan också hittas hår:
> 
> Carnival Nine
> Clearly Lettered in a Mostly Steady Hand
> Fandom for Robots
> The Martian Obelisk
> Sun, Moon, Dust
> Welcome to Your Authentic Indian Experience
> 
> /Tommy
> _______________________________________________
> lsff mailing list
> lsff at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsffMore information about the lsff mailing list