[LSFF] Kalendarium 25/4

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Wed Apr 25 20:35:32 CEST 2018


Kom ihåg medlemsmötet och bokmötet nästa vecka:

	1/5: Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

	2/5: Bokmöte till vilket de Hugo-nominerade novellerna låsas (hittas 
via http://file770.com/?p=41534). Mötet år klockan 19.00 hos Tommy 
Persson, Elsa Bråndströms Gata 8. Novellerna kan också hittas hår:

Carnival Nine
Clearly Lettered in a Mostly Steady Hand
Fandom for Robots
The Martian Obelisk
Sun, Moon, Dust
Welcome to Your Authentic Indian Experience

/Tommy


More information about the lsff mailing list