[LSFF] Nominera till Alvarpriset!

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Sat Apr 7 10:49:33 CEST 2018


Alvar Appeltoffts Minnespris instiftades för att belöna unga, aktiva 
fans, men vem som helst som är aktiv i fandom just nu kan få det (dock 
är det inte ett pris för lång och trogen tjänst).

2017 års pris kommer att utdelas på årets Swecon -- Fantastika 2018, 
15-17 juni i Stockholm.

Har någon eller några fans gjort intryck på dig på senare tid med att 
vara imponerande aktiv i någon av landets lokala fandoms eller 
sf-klubbar? Kanske slitit imponerande mycket med kongresser de senaste 
åren? Bloggat oförtrutet om science fiction och/eller fandom? Eller på 
något annat sätt gjort en starkt intryck som både pålitliga och aktiva 
fans på senare tid? Visat att de tillhör fandoms riktiga klippor?

Nominera denne fan eller dessa fans till Alvarpriset för 2017! Bara en 
fan får priset (om inte omröstningen slutar oavgjort), men för att vi 
ska få in fler namnförslag får alla nominera två personer, om de så önskar.

Din(a) nominering(ar) ska vara fonden tillhanda senast den 6 maj. Svara 
på detta brev till mig personligen, inte till listan, eller skicka 
den/dem till

Johan Anglemark
Lingonv. 10
743 40 Storvreta

Kopiera eller skriv ut nedanstående rader i brevet och fyll i vem eller 
vilka du nominerar, samt ditt namn och din adress:

------------------------------------------------------

Jag nominerar denna/dessa person(er) till 2017 års Alvarpris:Mitt namn och min adress:

------------------------------------------------------

Mer information finns på http://www.alvarfonden.org

Av tradition delas inte priset ut två gånger till en och samma 
mottagare. En lista över tidigare mottagare av priset finns på 
http://www.alvarfonden.org/minnespris.html
More information about the lsff mailing list