[LSFF] Bokmöten Hugo

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Fri Apr 6 13:35:50 CEST 2018


Två bokmöten är bestämda. LÅNGNOVELLERNA 23/4 och NOVELLERNA 2/5:

Se

http://www.lsff.nu/

för länkar till verken.


	16/4: "Pub"-möte. Denna gång restaurangsbesök på indisk restaurang 
Varanasi Kök & Bar (http://www.varanasi.nu/) som ligger på Ågatan 28 
(där Shi Nori låg tidigare). Vi träffas där 19.00 och hoppas det finns 
bord. Om ni blir sena meddela på facebook eller annat sätt att ni kommer.

	23/4: Bokmöte till vilket de Hugo-nominerade långnovellerna 
(novelettes) låses (hittas via http://file770.com/?p=41534). Klockan 
19.00 hos Tommy Persson, Elsa Bråndströms Gata 8.
Children of Thorns, Children of Water
Extracurricular Activities
The Secret Life of Bots
A Series of Steaks
Small Changes Over Long Periods of Time
Wind Will Rove

	1/5: Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

	2/5: Bokmöte till vilket de Hugo-nominerade novellerna låsas (hittas 
via http://file770.com/?p=41534). Mötet år klockan 19.00 hos Tommy 
Persson, Elsa Bråndströms Gata 8. Novellerna kan också hittas hår:
Carnival Nine
Clearly Lettered in a Mostly Steady Hand
Fandom for Robots
The Martian Obelisk
Sun, Moon, Dust
Welcome to Your Authentic Indian Experience

/Tommy


More information about the lsff mailing list