[LSFF] Bokmöte torsdag nästa vecka - God's War

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Fri Jan 13 18:09:19 CET 2017


Kom ihåg bokmötet nästa vecka:

19/1: Bokmöte till vilket boken God's War av Kameron Hurley läses. Mötet 
är klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.

/Tommy


More information about the lsff mailing list