[LSFF] Nästa bokmöte

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Wed Oct 26 22:41:45 CEST 2016


Nästa bokmöte är nu bestämt enligt:

	25/11: Bokmöte till vilket boken To Like the Lightning av Ada Palmer 
läses. Mötet är klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.

Notera att detta är en fredag så liten annan dag än det brukar vara.

/Tommy


More information about the lsff mailing list