[LSFF] Kalendariet 296-08-03

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Wed Aug 3 19:43:26 CEST 2016


Nästa bokmöte är bestämt till måndagen 12/9 och till dess läser vi The 
House of Shattered Wings avd Aliette De Bodard..

Kalendariet framöver:

	11/8: Pub-möte hos den som serverar öl/mat klockan 19.00 vilket är 
DeKlomp (http://www.deklomp.se/) som ligger på S:t Larsgatan snett emot 
Frimis. Reservplatsställe är Pitcher's.

	1/9: Pub-möte hos den som serverar öl/mat klockan 19.00 vilket är 
DeKlomp (http://www.deklomp.se/) som ligger på S:t Larsgatan snett emot 
Frimis. Reservplatsställe är Pitcher's.

	6/9: Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

	12/9: Bokmöte till vilket boken The House of Shattered Wings av Aliette 
De Bodard läses. Mötet är klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa 
Brändströms Gata 8.

/Tommy


More information about the lsff mailing list