[LSFF] [Lsff-book] Nästa bokmöte 16/5: Hugonoveller

Viklund Britt-Louise Britt-Louise.Viklund at aklagare.se
Tue May 10 14:58:18 CEST 2016


Bra ersättare. Den är rätt trevlig. 

B-L

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: lsff [mailto:lsff-bounces at lists.lysator.liu.se] För Tommy Persson
Skickat: den 10 maj 2016 14:52
Till: lsff-book at lists.lysator.liu.se; lsff at lists.lysator.liu.se
Ämne: Re: [LSFF] [Lsff-book] Nästa bokmöte 16/5: Hugonoveller

"The Commuter" har ersatts med

“Cat Pictures Please” by Naomi Kritzer (Clarkesworld, January 2015)

men jag tycker vi läser båda då detta kan ge en bra diskussion.

Cat Pictures Please finns här:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__clarkesworldmagazine.com_kritzer-5F01-5F15_&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0kKrVCeG0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHIaZqk36xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=MXbKxi8wybGWycn-q__9atZHmwYluWSth_yTj_R3yR4&e= 

On 2016-04-29 23:54, Tommy Persson wrote:
> Kalendariet säger:
>
> 16/5: Bokbokmöte till vilket de Hugo-nominerade novellerna (short
> stories) läses (se email om var man hittar dem eller fråga Tommy 
> Persson). Klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.
>
> ----
>
> De nominerade verken är (bara Rabid Puppy-saker...):
>
> Asymmetrical Warfare, S. R. Algernon, Nature Nr. 519 Seven Kill Tiger, 
> Charles Shao, There Will Be War Vol. X, Castalia House The Commuter, 
> Thomas Mays, Amazon Digital Services If You Were an Award, My Love, 
> Juan Tabo and S. Harris, Vox Popoli Space Raptor Butt Invasion, Chuck 
> Tingle, Amazon Digital Services
>
> ----
>
> Tre av dem är tillgängliga gratis. Två kan köpas för typ totalt 5 
> dollar. Vi tar med den där författaren dragit tillbaka novellen och om 
> en ny dyker upp tar vi med den också.
>
> -----------------------------
>
> Här är hur ni kan hitta dem eller köpa dem:
>
> “Asymmetrical Warfare” by S. R. Algernon (Nature, Mar 2015)
>
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nature.com_nat
> ure_journal_v519_n7544_full_519498a.html&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0kKrVCeG0Sl
> v26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHIaZqk36xb5
> Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=gLiHYD2KNqBo0zb6a9aQ
> GU3XJRn9GP46ph8s9w1Yp2E&e=
>
> ----------
>
> Today, MidAmeriCon II announced the nominees for the 2016 Hugo Awards, 
> chosen by the attendees and supporters of the 74th WorldCon for the 
> best works in science fiction, fantasy, and fandom produced in 2015.
> My military fantasy adventure story, “The Commuter” was one of the 
> five nominees in the short story category.
>
> I must regretfully decline the nomination.
>
> Kindle short
>
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.amazon.com_Com
> muter-2DThomas-2DMays-2Debook_dp_B00WNDP4NU&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0kKrVCeG
> 0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHIaZqk36
> xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=GazXfml7dlkLLygvm
> UGttzG1ksXGSXI7O_B0lTpTcXY&e=
>
> ------------
>
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__voxday.blogspot.se
> _2015_06_if-2Dyou-2Dwere-2Daward-2Dmy-2Dlove.html&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0k
> KrVCeG0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHI
> aZqk36xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=wdx8C5jqE8L
> vUhB4Jp8I-zPw-dhykU3kdqYs9zj_1TU&e=
>
> -------------
>
> Seven Kill Tiger
>
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.amazon.com_The
> re-2DWill-2DBe-2DWar-2DX-2Debook_dp_B019KYLOKQ-3Fie-3DUTF8-26redirect-
> 3Dtrue-26ref-5F-3Ds9-5Fsimh-5Fbw-5Fp351-5Fd0-5Fi1&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0k
> KrVCeG0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHI
> aZqk36xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=nATZac9O6IX
> mwaDdzk3acbZfdiyTJlTYJPFHhPSYZzk&e=
>
>
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.amazon.com_The
> re-2DWill-2DBe-2DWar-2DX-2Debook_dp_B019KYLOKQ-3Fie-3DUTF8-26redirect-
> 3Dtrue-26ref-5F-3Ds9-5Fsimh-5Fbw-5Fp351-5Fd0-5Fi1&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0k
> KrVCeG0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHI
> aZqk36xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=nATZac9O6IX
> mwaDdzk3acbZfdiyTJlTYJPFHhPSYZzk&e=
>
>
> click "look inside", story included in preview
>
> -------------
>
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.amazon.com_Spa
> ce-2DRaptor-2DInvasion-2DChuck-2DTingle-2Debook_dp_B00S4B95RQ&d=CwIGaQ
> &c=bjjwPuL0kKrVCeG0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJ
> YpuOPQevIXHIaZqk36xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s
> =2zZw37h2W2YjhijRMcU-0tOZiWwOj4TBjucfL6DlmOU&e=
>
>
> --------------
>
> /Tommy
> _______________________________________________
> Lsff-book mailing list
> Lsff-book at lists.lysator.liu.se
> https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__lists.lysator.liu.
> se_mailman_listinfo_lsff-2Dbook&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0kKrVCeG0Slv26euEks_
> qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHIaZqk36xb5Y&m=gHvXu
> 0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=Wq6YFzTG-fNZJuEwRwWjf_Du-hAu1
> uD-xEQ59tXJw54&e=

_______________________________________________
lsff mailing list
lsff at lists.lysator.liu.se
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__lists.lysator.liu.se_mailman_listinfo_lsff&d=CwIGaQ&c=bjjwPuL0kKrVCeG0Slv26euEks_qaMtAFkWSRlvjD4s&r=ZpMtQ7f2IJcK8CAeCkcSJYpuOPQevIXHIaZqk36xb5Y&m=gHvXu0hR8QfFp12j2NfVLjuIMa2QENsp5xZuN1m7cCk&s=pZIu9KRjdPE7kyoGhkpoFXODDbCZikhiC8Hq5DDmxx8&e= 


More information about the lsff mailing list