[LSFF] Nästa bokmöte 7/1: Luna

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Fri Dec 4 00:06:25 CET 2015


Nästa bokmöte är bestämt:

7/1: Bokmöte till vilket boken Luna: New Moon av Ian McDonald läses. 
Mötet är klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.

/Tommy


More information about the lsff mailing list