[LSFF] Påminnelse: Vem ska få Alvarn för 2014?

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Wed Jul 1 19:01:10 CEST 2015


Påminnelse! Kom ihåg att rösta!

SAAM har utlyst den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2014 och 
har - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på röstsedeln 
satt upp:

* Fia Karlsson
* Maria Nygård

som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 8 augusti; 
dock måste röster efter 5 augusti lämnas på plats på den kongress där 
vinnaren utannonseras: Swecon 2015 (Confuse 2015) i Linköping.

Röstsedeln i PDF-format återfinns på fondens webbplats - 
www.alvarfonden.org.

För att göra det enklare att rösta är en begränsad form av 
e-poströstning möjlig. För att säkerställa att de e-röstande är bekanta 
med priset och kandidaterna och att deras identiteter är säkerställda, 
tillåts endast fans som är kända av SAAM:s styrelse att rösta 
elektroniskt. Vill du rösta elektroniskt skriver du till 
ordf at alvarfonden.org och beställer en elektronisk röstsedel.

Berättigade att rösta är envar som var aktiv inom svensk sf-fandom 
senast den 31 december 2013 (i anknytning till relevanta föreningar, 
pubträffar, e-postlistor och/eller kongresser). Observera att kravet är 
knutet till deltagande i svensk fandom, inte till svenskt medborgarskap 
eller bosättning i Sverige.

Johan
Ordf.
-- 
www.alvarfonden.org

More information about the lsff mailing list