[LSFF] Bokad lokal 2 augusti

Bengt Rosén benros at bredband.net
Thu Jun 5 16:26:34 CEST 2014


Klockslagen är marginellt justerade till:
2 augusti kl. 14 - 24
3 augusti kl. 0  - 12

/Bengt


----- Original Message ----- On 06/04/2014 09:47 PM, Bengt Rosén wrote:
> Jag har bokat föreningslokalen i HSB Lambohov 1
> den 2 augusti 2014 kl. 12 - 24.
>
> Adressen är Plöjaregatan 99.
>
> Bokningen gäller också 3 augusti kl. 8 - 12.
>
> /Bengt
> _______________________________________________
> lsff mailing list
> lsff at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsff

_______________________________________________
lsff mailing list
lsff at lists.lysator.liu.se
http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsff 
More information about the lsff mailing list