[LSFF] Artificiell Intelligens i matematiken

Bengt Rosén benros at bredband.net
Wed Apr 2 00:15:37 CEST 2014


Finns det artificiella intelligenser i den abstrakta matematiska mängden av 
alla möjliga binära bitmönster?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/11260325/platon_intro.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11260325/naturligVR.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11260325/AImejl.pdf

Tack för paj och film! /Bengt
More information about the lsff mailing list