[LSFF] Kalendariet 2013-04-06

Magnus Fromreide magfr at lysator.liu.se
Mon Apr 8 22:01:42 CEST 2013


On Mon, 2013-04-08 at 14:07 +0000, Viklund Britt-Louise wrote:
> Intressant att se vad folk prioriterar i valet mellan gammal tv, litteratur och supa.

Om man vill kan man grunda med ett nördcafe om Dr Who på länsmuseet
innan man går till De Klomp.

/MF
More information about the lsff mailing list